Arama

MultiHance Flakon

Gadobenik asit, Gadobenat dimeglumin

Endikasyon

Bu tıbbi ürün, yalnızca tanısal kullanım içindir.MULTIHANCE®, tanısal manyetik rezonans görüntülenmesinde (MRI) kullanılan paramanyetik bir kontrast ajandır. Aşağıdaki endikasyonlarda kullanılır:• Primer karaciğer kanseri (örneğin; hepatosellüler kanser) veya metastatik hastalığı olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda fokal karaciğer lezyonlarının belirlenmesi için karaciğerin MRI’ında, • Beyin ve omuriliğin MRI’ında kontrastsız MRI ile elde edilen bilgiye ek tanısal bilgi sağladığı ve lezyon tespitini artırdığı durumlarda, • Abdominal veya periferik arterlerinde vasküler hastalık olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda klinik yönden önemli steno-okluzif vasküler hastalığın tespit edilmesi için tanısal doğruluğu artırmak amacıyla kontrastlı MR-anjiyografi (MRA)’de, • Daha önceki mamografi veya ultrasonografi sonuçlarına göre meme kanseri olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda malign lezyonların tespiti amacıyla meme MRI’ında.e.

Form

Flakon

Etkin Madde

Gadobenik asit, Gadobenat dimeglumin

Etkin Madde Miktarı

0,334 g/1 ml çözelti, 0,529 g/1 ml çözelti 

Ticari Şekil

10, 15 ve 20 ml’lik flakonlarda

Sağlık Çalışanı Mısınız?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

Evet Hayır