Arama

LEV-END Oral Çözelti, 100 mg/ml 300 ml

Levetirasetam

Endikasyon

Yutma zorluğu olan yaşlı erişkin hastalar ile bebek ve çocuklarda;1 ayın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetlerde ilave tedavi olarak,12 yaşın üzerindeki Juvenil Miyoklonik Epilepsili adölesan ve erişkinlerde miyoklonik nöbetlerde ilave tedavi olarak,İdiyopatik jeneralize epilepsili 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde primer jeneralize tonik-klonik nöbetlerde ilave tedavi olarak,16 yaş ve üzerindeki hastalarda, sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetlerin tedavisinde monoterapi olarak kullanılır.

Form

Solüsyon

Etkin Madde

Levetirasetam

Etkin Madde Miktarı

100 mg/1 ml solüsyon

Ticari Şekil

300 ml çözelti içeren şişelerde

Sağlık Çalışanı Mısınız?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

Evet Hayır