Arama

TOPLUMA SORUMLULUK

Gerek iyi üretim uygulamaları açısından, gerekse çevreyle ilgili tüm genel uygulamalar açısından Santa Farma, özenli çalışmalar yürütmektedir. Kimyasal atık ve ambalaj atıklarının değerlendirilmesiyle ilgili özel bir hassasiyet gösterilmektedir. Atık su arıtma tesisi debisi="Q max=49m3/gün"dür. Santa Farma"nın insan sağlığına verdiği önem, çevre sağlığına verdiği önemle özdeştir. İnsan sağlığına duyduğu saygı, doğaya duyduğu saygının bir parçasıdır. Gelecek nesillere, doğayı en azından teslim alındığı gibi emanet etme mesajını aktarır. Bu sebeple modern üretim tesislerinde çevreye duyarlı teknolojilerle üretim yapar, hizmet alanının “sağlık” olduğunu unutmadan ve unutturmadan hizmet vermeyi sürdürür. "Çevre Yönetim Sistemi" dahilinde GMP kuralları yanında, çevre kanununun getirdiği yasa ve yönetmeliklere bütünüyle uymayı başlıca sorumluluğu olarak kabul eder.

Sağlık Çalışanı Mısınız?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

Evet Hayır