Arama

AR-GE

Santa Farma İlaç San. A.Ş. ,“insan odaklı” ilaç politikalarını araştırma-geliştirme alanında yenilikçi yaklaşımlarının bir sonucu olarak  Türkiye’nin Ar-Ge vizyonuna katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Dilovası tesisinde yaklaşık 4000 m2 lik alan üzerine 4 katlı Türkiye’ nin en modern “Ar-Ge Merkezi” tesislerinden birini ilaç endüstrisine kazandırmıştır.

“Santa Farma Ar-Ge Merkezi” teknik alanları farmasötik analitik geliştirme laboratuvarı/enstrümantal analiz laboratuvarı, yaş kimya laboratuvarı, farmasötik teknoloji laboratuvarları, stabilite odalarından oluşmakta ayrıca, ferah ofis ve personel dinlenme alanlarıyla birlikte, estetik ve teknik açıdan Türkiye’nin en yeni  Ar-Ge merkezleri arasında yerini almaktadır.

Personel Kalifikasyonu

Santa Farma Ar-Ge Merkezi’ nin , başarılarının temeli; araştırmacı farmasötik kimya uzmanları, farmasötik teknoloji uzmanları, patent ve klinik uzmanlarından oluşturmuş olduğu genç ve dinamik ekip ruhuna dayanmaktadır. Ar-Ge Merkezi ekibi, analitik düşünce tarzının bir getirisi olarak hızlı ve sonuç odaklı alışabilen, neden-sonuç ilişkisini sorgulayan lisans, yüksek lisans ve doktora dereceli personellerden oluşmaktadır. Her işin ekip halinde yapıldığında ve sorumlulukların paylaşıldığında başarıya ulaşılabileceği ve iyi bir takım çalışmasının başarıya ulaşmadaki en önemli parametrelerden biri olduğu bilinci ile çalışmalarına yön vermektedir. Bunun getirisi olarak, öne sürülen fikirler, çalışmalar ve geliştirmeler; Santa Farma tecrübesiyle yepyeni ürün ve süreçler olarak hayata hastaların ve ilaç endüstrisinin hizmetine sunulmaktadır.

Ar-Ge Vizyonu

Santa Farma Ar-Ge Merkezi; firma kültüründe yalnızca bir araştırma geliştirme merkezi olmanın ötesinde, bir iş birimi olarak yer almaktadır. İş birliği halinde olduğu ulusal ve uluslararası partnerlerine tek noktadan hizmet vermektedir. Bu doğrultuda, Santa Farma Ar-Ge Merkezi’ nin hedefi, ilaç sektörüne yönelik yeni ürünler geliştirmek, kullanılan prosesleri geliştirme optimizasyonu ile maliyeti düşürmek, verimi artırmak ve çevreci anlayış ile kalıcı çözümler sunmaktır.

Santa Farma Ar-Ge Merkezi; yenilikçi vizyonu, sektöre öncülük eden yaklaşımları ve yatırımları ile rekabet gücünü artıran bir kurum olmayı başarmış, farklı alanlara açılma konusunda devamlı olarak fikir ve yapısını güncellemektedir.

Kalite Yaklaşımı

Santa Farma Ar-Ge Merkezi ürün geliştirme sürecinin tüm basamaklarında, değer katılmış, katma değeri yüksek ürünler için öncelikli olarak kaliteyi üst seviyede tutmayı amaçlamış ve “insan odaklı” yaklaşım ile hastalara alternatif ve ulaşımı kolay tedaviler sunmakyıamaçlamıştır. Bu doğrultuda dünyaca kabul edilmiş Quality by Design (QbD) yaklaşımı ile başlıca global bilim rehberleri (US-FDA, EMEA, WHO, ICH) doğrultusunda çalışmalarını sürdürülmekte ve tüm güncellemeler çalışmalara yansıtılmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız ve Avantajlarımız

Santa Farma Ar-Ge Merkezinin, öne çıkan en cazip özellikleri arasında Tek Merkezli Hizmet Noktası (One Stop Shop) olması ile tüm ürün geliştirme sürecinin tek noktadan yönetilmesi olarak göze çarpmaktadır., Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen otoritelerince onaylı ticari üretim hatlarıyla, ulusal ve uluslararası partnerlerine tüm profesyonel hizmetleri tek noktadan sağlanmasıyla, genel olarak Avrupa tabanlı çalışma süreçleri takip edilmektedir. Genel olarak Ar-Ge merkezi servisleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

• Patent Tarama ve Değerlendirme,

• Hammadde Karakterizasyonu ve Farmasötik Analiz,

• Tüm Dozaj Formlarına Ait Farmasötik Ürün Geliştirme,

• Analitik Metot Geliştirme, Optimizasyon ve Validasyon,

• Laboratuvar Ölçekli ve Scale-Up Üretimler,

• Proses Optimizasyon ve Validasyon,

• Laboratuvar ve Formal Stabilite Çalışmalar,

• Biyoeşdeğerlik ve Klinik Çalışmalar,

• Teknoloji Transfer Çalışmaları,

• Ortak Geliştirme(Co-Development) Çalışmalar,

• Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliği Çalışmaları

Sağlık Çalışanı Mısınız?

Sağlık çalışanları haricindeki kişilerin bu bölüme girmemeleri ve sitemizin diğer sayfalarına geri dönmeleri önerilmektedir. Bu bölüme girmek için lütfen bir sağlık çalışanı olduğunuzu onaylayınız.

Evet Hayır